Toon menu

Privacyverklaring

Graag informeren we u hoe De Alternatieve Genezers uw privacy overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en toepasselijke nationale wet- en regelgeving respecteert en waarborgt. Deze verklaring kan indien nodig worden aangepast. Controleer deze pagina dus regelmatig.

Doelstelling en grondslag voor verwerking van persoonsgegevens

Aan De Alternatieve Genezers verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u de persoonsgegevens aan zelf aan ons verstrekt. Voor zover gegevens die (al dan niet geautomatiseerd) worden verwerkt bij een regulier bezoek aan de website kunnen worden aangemerkt als persoonsgevens gebeurt dit overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en wat er op de website staat beschreven ten aanzien van cookies en aanverwante technieken.

Wanneer u ons een e-mail stuurt worden de hierin gedeelde gegevens alleen verwerkt voor de afhandeling en communicatie rond de betreffende reactie, aanvraag of suggestie en/of wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Verwerking van bijzondere/gevoelige persoonsgegevens

De Alternatieve Genezers heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd om deze met ons te delen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Vandaar dat wij ouders aanraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder hun toestemming gegevens van of over hun kinderen worden verzameld. Indien wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, laat dit dan aan ons weten. In dat geval zullen wij deze informatie kunnen verwijderen.

Google Analytics

Voor het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van de website werkt De Alternatieve Genezers samen met Google Analytics. De statistieken die deze dienst bijhoudt omvatten het aantal bezoekers, bezochte pagina's, verkeersbronnen en andere essentiële informatie die ons helpt de website voor onze bezoekers te verbeteren. Voor deze dienst is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De dienst is zodanig ingesteld dat het gebruik ervarn voldoet aan de geldende privacyregelgeving, zonder dat toestemming vooraf van de bezoeker nodig is.

De verzamelde gegevens worden geanonimiseerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot individuele personen of gebruikers. Informatie die wordt ingevuld in (contact)formulieren wordt niet verwerkt of opgeslagen in Analytics. De door Google Analytics gebruikte cookies zijn 'first party cookies' welke eigendom blijven van De Alternatieve Genezers. Analytische cookies en verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden, noch gedeeld met derden of gebruikt voor andere Google-diensten. IP-adressen worden gemaskeerd verwerkt zodat deze niet herleidbaar zijn.

Heeft u er bezwaar tegen dat websites Google Analytics gebruiken om uw bezoeken mee te laten tellen in hun anonieme statistieken, installeer dan de door Google aangeboden opt-out plugin.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op verzoek van een website kan worden opgeslagen op uw computer, telefoon of tablet. Cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om instellingen op te slaan die het gebruiksgemak vergroten, bezochte pagina's te registreren en een website te verbeteren.

Tijdens uw bezoek aan de website De Alternatieve Genezers kunnen er twee soorten cookies worden geplaatst:

1. Functionele cookies
Functionele cookies zijn essentieel voor een goede en gebruiksvriendelijke werking van de website. Ook gebruiken we cookies om formulieren en onze redactiesystemen tegen misbruik te beschermen.

2. Analytische cookies
Het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van deze website helpt ons de site te verbeteren. Analytische cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk unieke bezoekers te onderscheiden en bezochte pagina's te registreren. Analytische cookies bevatten geen persoonsgegevens en de geregistreerde informatie wordt geanonimiseerd verwerkt. Voor het meten van het gebruik van de website maken we gebruik van Google Analytics. Zie voor meer informatie het kopje "Google Analytics". Analytische cookies worden niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Voor het gebruik van functionele en analytische cookies is wettelijk geen expliciete toestemming van de bezoeker vereist. Stelt u deze cookies toch niet op prijs, raadpleeg dan de hulpsectie van uw webbrowser over hoe u de plaatsing van cookies kunt uitschakelen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van functionele cookies kan leiden tot een niet goed functionerende website.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Gegevens die verstrekt zijn om deze te kunnen publiceren op de website (zoals een suggestie of aanbeveling) worden in beginsel voor onbepaalde tijd bewaard en gepubliceerd. Indien de eigenaar van de gegevens dit niet langer op prijs stelt behoudt De Alternatieve Genezers zich het recht voor de betreffende informatie geanonimiseerd te blijven bewaren en doorgeven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, als wij daartoe wettelijk zijn verplicht of daarvoor expliciet toestemming hebben gekregen van de eigenaar van de gegevens. Deze toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Uw rechten

De eigenaar van verwerkte persoonsgegevens heeft het recht om deze gegevens in te zien, te verbeteren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de eigenaar het recht om de verleende toestemming voor verwerking in te trekken.

Beveiliging van persoonsgegevens

De Alternatieve Genezers neemt de bescherming van persoonsgegevens en de beveiliging van de website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vermoed u dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Pink Bear is als eigenaar van De Alternatieve Genezers verwerkingsverantwoordelijke.

Pink Bear
Koning Davidstraat 51
1502 NW Zaandam

KVK 34292888

E-mail: info@dealternatievegenezers.nl

Vind een praktijk op plaats of postcode